top of page

Corporate members

The Society is grateful for the support it receives from its corporate members and recommends its personal members to bear them in mind when requiring the services they offer.

 

Yr ydym fel Cymdeithas yn gwerthfawrogi cefnogaeth ein haelodau Corfforaethol sydd wedi eu rhestru isod.  Hyderwn y bydd ein haelodau yn cofio amdanynt pan mewn angen y math o gynnyrch neu wasanaeth maent yn ei gynnig.

Business Members’ Directory / Rhestr o Aelodau Corfforaethol

* * * *

 

Cyngor Tref/Cymuned – Town / Community Councils

 

Cyngor Tref Llanrwst Town Council

Yr Elusendai        The Almshouses

Tan yr Eglwys       Church Street

LLANRWST

 LL26  0LE

01492 643221

* * * * * * * * * 

Adeiladu/ Paentio a Phapuro / Builders & Decorators

 

PETER T. GRIFFITHS LTD

 Conwy Morfa Enterprise Park, Parc Caer Seion, Conwy

 LL32 8FA       01492 593594

* * * * * * * * * 

Cwmnïau Diwydiannol / Industrial Companies

 

DANLINE  INTERNATIONAL LTD

 Industrial and Road Sweeping Brush Manufacturers

 Nebo Rd, Llanrwst  LL26  0SE

www.danline.co.uk          01492 640651

* * * * * * * * * 

Cefn Gwlad, Tai a Gerddi Hanesyddol / Countryside, Historic Houses and Gardens

 

 

GWYDIR CASTLE

A Tudor courtyard house and gardens.

Open to the public, also available as a wedding venue

Llanrwst  LL26 0PN            01492 641687

www.gwydircastle.co.uk

info@gwydircastle.co.uk

* * * *

 

THE NATIONAL TRUST

 (Bodnant Gardens, Conwy Toll Bridge and Toll House,

Ty Aberconwy, Ty Mawr, Wybrnant, Ysbyty Estate).

 

Wales Regional Office

Priest House

Tredegar House

Newport

NP10 8YW

01633 811659

wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk

www.nationaltrust.org.uk

* * * * * * * * *

Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol / Legal and other professional Services

 

PRITCHETT & CO

 Chartered Accountants and Tax Advisers

16 Wynnstay Rd, Colwyn Bay,

Email: rob@pritchettaccountants.co.uk

www.pritchettandco.co.uk   01492 534250

* * * * * * * * * 

Dosbarthwyr Gwlân / Woollen Distributors

 

TREFRIW WOOLLEN MILLS

Manufacturing traditional Welsh bedspreads/blankets, tweeds, travelling rugs and tapestries.

www.t-w-m.co.uk

info@t-w-m.co.uk                    01492 640462

* * * * * * * * *

Gwestai / Hotels, Guest Houses and Restaurants

 

 

THE PARK HILL / GWESTY BRYN PARC

Llanrwst Rd, Betws y Coed  LL24 0HD

Email: welcome@park-hill.co.uk

    01690 710540

* * * * * * * * *

bottom of page