Committee


Officers / Swyddogion 2019 - 2020President/Llywydd
Professor James Greenhalgh

Vice-Presidents / Is-Lywyddion
Michael Gaches                  Olwen Morris                  Mike Young


* * * *
Chair/ Cadeirydd
Catherine J. M. Hart
chair@conwy-valley-civic-society.org     07969 630907
                                                                                                                                                                                                                        

Vice-Chair / Is-Gadeirydd
Dr. Isoline Greenhalgh
vchair@conwy-valley-civic-society.org     01492 650216
                         
   

Treasurer and Membership Secretary/Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth
Rob Kenwell
treasurer@conwy-valley-civic-society.org
Oakbank, Rowen, Conwy   LL32 8TS      01492 650740  
 
                                            

Secretaries / Ysgrifenyddion

Society
(vacancy)
secretary@conwy-valley-civic-society.org Planning matters / Cofnoddion a Chynllunio(Conwy + Snowdonia NP)

Mike Young
planning@conwy-valley-civic-society.org            01492 650451


Programme
Mike Young
programme@conwy-valley-civic-society.org        01492 650451

                          
                        

Awards
awards@conwy-valley-civic-society.org             07969 630907

          
Website
web@conwy-valley-civic-society.org